Dr. Vollner Lajos, G-portal, Don-Kanyar, Képgyűjtemény, 2. magyar hadsereg, Vollner Lajos
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
9. Magyarország kizsákmányolása, holokauszt

 

 

 

                        9. Magyarország kizsákmányolása, holokauszt.

 

 

 

Az alábbi adatok a Götz Aly, történész mély és részletes kutatásokra alapuló könyvéből származnak [Christian Gerlach Götz Aly, "Das letzte Kapitil, Der Mord an den

 

ungarischen Juden", fischer Verlag, Frankfurt am Main, 2004, ISBN 3-596-15772-2]:

 

[Az alábbi szöveg a szerző fordítasa].

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

A náci kizsákmányolás Magyarországon (MO).

 

 

A német megszállásnak két fő oka volt: először is, hogy a nyugati szövetséges államokkal a magyar különbékét

 

megadályozza és másodszor pedig, hogy az ország forrásait a legmeszebb menőkig kizsákmányolja.

 

Némországba (NO) főképpen mezőgazdasági termékeket és nyersanyagokat kellett MO-ról szálliatani, ami

 

szerződésekben - „Clearing“ -ben meg lett határozva. Az annyit jelentett, hogy MO előre finanszirozza és szállitja az

 

árukat és NO majd azt visszafizeti.

 

Ez persze soha nem lett N részről betartva, vagy csak részben, mint p.l. szerszámkészitő gépek esetében, vagy más

 

technikai eszközökben, amik kizárólagosan a N hadiipart szolgálták. Igy pl. a Mannfred-Weiss (Csepel)

 

repülőgyár gépei, amit végső soron szintén MO állt [ezeket sem kompenzálták, ami lassan inflációhoz vezetett].

 

A megszállás után (1944. március 19) a náci adminisztáció elhatározta, hogy mostantól még Clearing-adósági -

 

szerződéseket sem kell már komolyan figyelembe venni, hanem minden áron és minden téren a produkciót növeltetni

 

kell.

 

Azonfelül kötelezték az országot, hogy a megszálló csapatok ellátását is átvegye, amit többnyire a katonák értéktelen

 

élelmiszerjegyekkel vehették meg, persze ennek ellenértéke sem lett (vagy nem teljesen) kompenzálva.

 

[Tehát csalás az egész vonalon].

 

E csapatok létszáma pedig nem volt csekélyes:

 

                                                         április 1      majus 1      junius 1      julius 1      augusztus közepe      augusztus vége

 

 

 

                                                         70.000         57.300         46.507      4.009           309.000                  500.000 [125. oldal]

 

 

1943 elején egy magyar külügyi képviselő megpróbálta a német képviselőknek megmagyarázni, hogy az eddige

 

évi 800 milló Pengő értékü szállitások (élelmiszerek, bauxit és benzin), nem növelhető, mert az ellenérték hiján

 

ez teljesen túlterheli az oszág gazdaságát.

 

Ennek ellenére a németek egyre agresszivabbak lettek és 1944 április 19.-i interminiszteri gyülésen

 

kifejtették további igényeiket [persze saját országuk földmüvelő és élemiszergyártó népet mind feládozták

 

agyútölteléknek]. Ez a találkozó volt a kezdete az intenziv magyar kizsákmányolásnak = „ Sie wurde zur

 

Voraussetzung für eine intensive Ausbeutung Ungarns“ [150. Oldal].

 

A tárgyalások, melyek már azelőtt elkezdődtek követelték, hogy a már 500.000 tonna leszállított gabona mennyisége

 

növelendő. Azonkivűl kötelezze le MO magát, hogy havi (!!!) 100 – 200 millió Pengő értékben támogassa a

 

Wehrmacht“ MO-i jelenlétét (l. már feljebb is), pl repülőterek épitésével.

 

Aztán kijelentették, hogy: „Mit dem Abtransport von jüdischen Arbeitern wird begonnen“ = Zsidó múnkások kiszállítása

 

elkezdödik. Tovább igy hangzik: „Für den Einsatz in Deutschland stehen ab sofort 500.000 Juden zur Verfügung“ = A

 

németországi bevetésre 500.000 zsidó áll rendelkezésre.

 

Ami a további katonai élelmezést és felszerelési szükségleteket illeti úgy becsülte fel a német katonai szakértő, hogy ca.

 

700.000 személyről van szó, amiből 400.000 - 500.000 német és 200.00 behivandó magyar!!!

 

Tervezve volt, hogy a magyar fegyveripar teljesen a német felügyelet alá kerüljön.

 

A már addig is (1944 junius 2) a felhalmazott megszállási költségek 139,6 milló Pengőt tettek ki [153. oldal].

 

A fenti dátummal Veesenmayer* és Stójay között megszületett egyezmény – minden más illetékes

 

hivatalos magyar szerv - Imrédy kivételével - hozzájárulása nélkül történt!

 

 

*) Dr. Edmund Veesenmayer (Bad Kissingen, 1904. November 12. - Darmstadt, 1977. december 24.) vezető

 

német közgazdász, a Harmadik Birodalom diplomatája, az NSDAP és az SS magas rangú tagja.

 

Adolf Hitler 1944. március 19.-én (Magyarország német megszállásakor) a Harmadik Birodalom nagykövetének és

 

teljhatalmú magyarországi megbízottjának nevezte ki: ez azt jelentette, hogy a Wehrmachton kívül minden megszállóerő

 

(főleg a Gestapo) fölött rendelkezési joga volt. Szerepet játszott a magyar értelmiség „átvilágításában”, ismert

 

németellenes személyek letartóztatásában (ezáltal is nyomást gyakorolva Magyarországra), valamint a zsidóság

 

deportálásában. A Szálasi-puccs során segítséget nyújtott a nyilas hatalomátvételhez, meggátolva ezzel Magyarország

 

kiugrását a második világháborúból. 1945-ben Salzburg közelében feladta magát az amerikai csapatoknak. A nürnbergi

 

perben 1949-ben 20 év börtönre ítélték, majd büntetését felére csökkentették, majd 1959-ben szabadlábra (!) helyezték.

 

[Wikipédia]

 

 

Az áványolaj kitermelése és szállítása egy strategiailag különösen fontos szektor volt. Annak ellenére, hogy produkció

 

1944 ben a 43-assal szemben csökkent, mégis lett egy ötszázálékos növekedés 458.000 tonnáról 481.000 tonnára

 

növelve. Igy az a német energiaszükséglet 25 %-át fedte.

 

Miután a visszavonuló német csapatok lefoglalták a vasuti utvonalakat és a Duna is túl lett zsúflva, a kizsákmányolási

 

potenciál egyre csökkent. De ennek ellenére augusztusban még 7.525 tonna olaj, 6.128 tonna bauxit, 5.000 buza és

 

kukorica hagyta el az országot.

 

A német elvárás a következő lett volna két hónapra:      220.000 tonna liszt és gabona

 

                                                                                      250.000 tonna kukorica

 

                                                                                       40.000 tonna olajnövény mag

 

                                                                                     250.000 tonna bauxit.

 

A német elképzelés szerint az 1943-as 970.000 tonna bauxit produkciót fel kellett volna 1,27 millió tonnára emelni

 

[ezek az őrültek!!! , szerkesztő] [155. oldal].

 

Aztán szigorodott a helyzet: október 16.-án kiadata Hitler a parancsot, hogy kezdjék elkobozni a benzint és a finomitókat.

 

Innenfogva harácsoló civakódások kezdődtek a magyar és a német hadsereg között [157. oldal].

 

 

Továbbá kezdték a németek leszerelni a gépeket is és összeszedtek minden mozgató tárgyat is (ajtók, ablakok, fa,

 

bútorok) amik mentek NO-ba.

 

 

 

Kurt Becher a különleges német megbizott listája szerint [157. oldal] a következő nagyobb egységek hagyták el  összesen MO-t:

 

                                                                              

                                                                                                                1.227 lokomotiv
 

 

                                                                                                                3.839 személyvagon

 

                                                                                                              43.741 tehervagon

 

                                                                                                              63.900 személygépkocsi/tehergépkocsi

 

                                                                                                             605.000 szarvasmarha.

 

Továbbá január közepéig                                                                       37.000 vagonrakomány lett NO-ban regisztrálva.  

 

                                                                                                           (35.000 – 55.000 is emlegetve van).

 

Ezenkívűl egy egész vonatszerelvény hagyta el az országot a meggyilkolt, vagy üldözött zsidók elkobzott értékeivel.

 

Végül is meg kell állapitani, hogy a magyar források kizsákmányolása amennyire csak lehetséges volt, az utolsókig ki lett

 

használva [158. oldal].

 

Attól eltekintve, hogy az a németeket nem érdekelte, hogy a magyar lakosság mit egyen, követeltek még további

 

durvaságokat is: 1944 junius 25.-én Veesenmayer kitüntette a magyar mezőgazdasági és ellátásiügyi minisztert,

 

Jurcsek**-et és ez alkalommal közölte vele, mivel többszáz magyar zsidó elhagyta MO-ot, akiket már itthon nem kell

 

táplálni, felkéri MO-ot, hogy egy egyszeri, nagyvonalú élelmiszer szállitást ajánjon fel NO-nak, az emlitett személyek

 

ellátására [184. oldal]. [Azt nem közölte, hogy e személyek nagy része a vagonokból (a „szelektálás“ után) egyenesen

 

megy a krematóriumokba, szerző].

 

                                                                                                                                                                                         

    
                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Magyar zsidók megérkezése és szelektálása egy Kz előtt.

 

**) Jurcsek Béla Tiszatarján, 1893. augsuztus 30. - Kitzbühel, Ausztria, 1945 tavaszán) nyilas politikus. Nagy híve volt

 

a departálásoknak [185. oldal].

 

1944. március 22-től 1944. október 16-ig a Sztójay és a Lakatos kormányban, majd a nyilas puccs után a Szálasi

 

kormányban is földművelésügyi (ideiglenesen megbízott közellátásügyi) miniszter. Ebbéli tisztségében állította fel

 

beszolgáltatási rendszerét, ami mindent alávetett a német hadsereg totális kiszolgálásának (a magyar hadsereg és

 

lakosság hátrányára). A szovjetek elől Ausztriába menekült. Mikor a Vörös Hadsereg Zell am See-be érkezett, öngyilkos

 

lett. Az általa kidolgozott beszolgáltatási rendszert a háború végeztével is fenntartották az ellátási nehézségek

 

kiküszöbölésére.

                

                     A Dachau-i tábor bejárata manapság [szerző, 2012]

 

 

 

 

A tábor óriási kiterjedése [Dachau-i múzeum].

 

         

 

                      Magyar rabok Dachau-ban.                                                                  Felszabaditásuk az amerikai hadsereg által.

 

                  

 

Amerikai katonák kivégzik az őröket.

 

 

 

 

 

 

Melléktáborai Bajorországban és Ausztriában.

 

 

 

 

 

 

Minden agyonvert vagy éhenhalt személyre ráfogták, hogy a szive mondott fel!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Szálasi kormány. Az álló sorban Jurcsek a negyedik. [szöveg és kép Wikipédia].

 

 

 

                                              A Don-i "kaland" következményei.

 

 

 

                Cél                                             Eredmény

 

 

 

              - a "bolsevizmust" legyőzni                               -   rosszabb lett, elérte az országot

 

 

             -  az országot "gyarapitani"                               -   rosszabb lett, a fasiszták segitségével

                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                            visszakapott  területek  is újra elvesztek

 

 

             -  a gazdaságot és életszinvonalat javitani       -   sokkal rosszabb lett, óriási emberi és anyagi

 

                                                                                                            veszteségek (l. feljebb)

 

 

             -  kiegyezés a szomszéd országokkal              -   rosszabb lett, többek között l. kitelepitések és

 

                                                                                                            kényszer  betelepitések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kattintással balra fent a menüben: 10. Don a festők szemével, temetők.

 

 

 

 

 

 

SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj    *****    Read&Speak Blog...mert fanatikusan rajongunk a könyvekért...Read&Speak Blog...mert fanatikusan rajongunk a könyvekért...